Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny i Zdrowy Uczeń"

Oferta na realizację zadania publicznego  pn. „Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny i Zdrowy Uczeń”

Oferta złożona w dniu 27.05.2020 r. przez Fundację „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny  Uczeń” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.  „Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny i Zdrowy Uczeń”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce, w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail:  lub listownie na adres: Urząd Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 9 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu), na załączonym formularzu.


PDFUproszczona oferta Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak .pdf

DOCXformularz-z-uwagami-do-oferty-Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny i Zdrowy Uczeń.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  02-06-2020
  przez: Mirosław Lasar
 • opublikowano:
  02-06-2020 07:20
  przez: Mirosław Lasar
 • zmodyfikowano:
  02-06-2020 07:52
  przez: Mirosław Lasar
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 112
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl