Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2010

Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/1/2010 z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
DOCZarządzenie Nr 0151,1,2010 z dnia 04 stycznia 2010 r..doc (42,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/2/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,2,2010 z dnia 14 stycznia 2010 r..doc (590,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/3/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
DOCZarządzenia Nr 0151,3,2010 z dnia 25 stycznia 2010 r..doc (25,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/4/2010 z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,4,2010 z dnia 02 lutego 2010 r..doc (132,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/5/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,5,2010 z dnia 18 lutego 2010 r..doc (47,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/5a/2010 z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,5a,2010 z dnia 3 marca 2010 r..doc (244,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/6/2010 z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem i dzierżawę
DOCZarządzenie Nr 0151,6,2010 z dnia 08 marca 2010 r..doc (58,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/7/2010 z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
DOCZarządzenie Nr 0151,7,2010 z dnia 08 marca 2010 r..doc (22,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/8/2010 z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu za 2009 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
DOCZarządzenie Nr 0151,8,2010 z dnia 08 marca 2010 r..doc (22,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/9/2010 z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie: przyjęcia bilansu Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2009 rok
DOCZarzadzenie Nr 0151,9,2010 z dnia 08 marca 2010 r..DOC (27,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/10/2010 z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Walce za 2009 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,10,2010 z dnia 17 marca 2010 r..doc (1,40MB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/11/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Osrodka Zdrowia w Walcach
DOCZarządzenie Nr 0151,11,2010 z dnia 24 marca 2010 r..doc (23,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/12/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,12,2010 z dnia 31 marca 2010 r..doc (59,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/13/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie likwidacji samochodów pożarniczych, ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji ) na ich sprzedaż
DOCZarządzenie Nr 0151,13,2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r..doc (48,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/14/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
DOCZarządzenie Nr 0151,14,2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r..doc (22,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/15/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r.
DOCZarządzenie Nr 0151,15, 2010 z dnia 27 kwetnia 2010 r..doc (229,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/16/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r.
DOCZarządzenie Nr 0151,16, 2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r..doc (70,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/17/2010 z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r.
DOCZarządzenie Nr 0151,17,2010 z dnia 12 maja 2010 r..doc (54,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/18/2010 z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodów pożarniczych
DOCZarządzenie nr 0151,18,2009 z dnia 17 maja 2009 roku.doc (46,50KB) 
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/19/2010 z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 r. 
DOCZarządzenie Nr 0151,19, 2010 z dnia 20 maja 2010 r..doc (54,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/20/2010 z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 r. 
DOCZarządzenie Nr 0151,20,2010 z dnia 20 maja 2010 r..doc (64,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/21/2010 z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r.
DOCZarządzenie Nr 0151,21,2010 z dnia 20 maja 2010 r..doc (64,00KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/22/2010 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 r. 
DOCZarządzenie Nr 0151,22,2010 z dnia 25 maja 2010 r..doc (71,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/23/2010 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 r.
DOCZarządzenie Nr 0151 23 2010 z dnia 25 maja 2010 r..doc (44,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/24/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż  samochodu pożarniczego marki STAR A26P
DOCZarządzenie Nr 0151,24,2010 z dnia 31 maja 2010r..doc (34,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/25/2010 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego, ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na jego sprzedaż
DOCzarządzenie nr 0151,25,2010 z dnia 01 czerwca 2010.doc (46,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/26/2010 z dnia 02 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
DOCZarządzenie nr 0151,26,2010 z dnia 02 czerwca 2010 r..doc (27,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/26A/2010 z dnia 02 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
DOCZarządzenie nr 0151,26A,2010 z dnia 02 czerwca 2010 r..doc (30,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/27/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu pożarniczego
DOCZarządzenie nr 0151,27,2010 z dnia 15 czerwca 2010 r..doc (44,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/28/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia II rokowań na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P
DOCZarządzenie nr 0151,28,2010 z dnia 15 czerwca 2010 r..doc (36,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/29/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
DOCZarządzenie Nr 0151,29,2010 z dnia 17 czerwca 2010 r..doc (58,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/30/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.
DOCZarządzenie Nr 0151,30,2010 z dnia 21 czerwca 2010 r..doc (69,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/31/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborcvczej nr 5
DOCZarządzenie nr 0151,31,2010 z dnia 29 czerwca 2010 r..doc (22,50KB) 
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/32/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie odstapienia od dalszych przetargów na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk A156 ... i zbycie jego w drodze rokowań
DOCZarządzenei Nr 0151,32,2010 z dnia 30 czerwca 2010 r..doc (35,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/33/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie anulowania zarządzenia nr 0151/28/2010 Wójta Gminy Walce z dnia 15 czerwca 2010 roku
DOCZarządzenie nr 0151,33,2010 z dnia 30 czerwca 2010 r..doc (20,50KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/34/2010 z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego, ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na jego sprzedaż
DOCZarządzenie nr 0151,34,2010 z dnia 01 lipca 2010 r..doc (47,00KB) 

Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/35/2010 z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,35,2010 z dnia 6 lipca 2010 r..doc (124,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/36/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie oniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny ODF 5138 rok prod. 1975 Nr ident. (VIN) 130873
DOCZarządzenie Nr 0151,36,2010 z dnia 12 lipca 2010 r..doc (45,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/37/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,37,2010 z dnia 12 lipca 2010 r..doc (62,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/38/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151,38,2010 z dnia 12 lipca 2010 r..doc (71,50KB)
 Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/39/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
DOCZarządzenie Nr 0151,39 ,2010 z dnia 19 lipca 2010 r..doc (23,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/40/2010 z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie odstapienia od dalszych przetargów na sprzedaż samochodu pożarniczego marki  STAR A26P nr rejestracyjny ODF 5138 i zbycia jego w drodze rokowań
DOCZarządzenie Nr 0151,40,2010 z dnia 22 lipca 2010 r..doc (37,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/41/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2010 r.
DOCZarządzenia Nr 0151,41,2010 z dnia 27 lipca 2010 r..doc (24,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/42/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,42,2010 z dnia 30 lipca 2010 r..doc (87,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/43/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151,43,2010 z dnia 30 lipca 2010 r..doc (144,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/44/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
DOCZarządzenie Nr 0151,44,2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r..doc (34,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/45/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania bużetu gminy za I półrocze 2010 roku
DOCZarządzenie Nr 0151,45,2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r..doc (1,64MB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/46/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151,46,2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r..doc (66,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/47/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,47,2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r..doc (84,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/48/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,48,2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r..doc (81,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/49/2010 z dnia 8 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,49,2010 z dnia 8 września 2010 r..doc (82,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/50/2010 z dnia 8 września  2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151,50,2010 z dnia 8 września 2010 r..doc (54,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/51/2010 z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sporządzneia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierzawienia 
DOCZarządzenie Nr 0151,51,2010 z dnia 08 września 2010 r..doc (43,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/53/2010 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,53,2010 z dnia 14 września 2010 r..doc (190,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/54/2010 z dnia 15 września 2010 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2011
DOCZarządzenia Nr 0151,54,2010 z dnia 15 września 2010 r..DOC (49,00KB)
XLSZałącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0151,54,2010 z dnia 15 września 2010 r..xls (41,00KB)
XLSZałącznik nr 2 do zarządzenia Nr 0151,54,2010 z dnia 15 września 2010 r..XLS (34,00KB)
XLSZałącznik nr 3 do zarządzenia Nr 0151,54,2010 z dnia 15 września 2010 r..XLS (34,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/55/2010 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,55,2010 z dnia 17 września 2010 r..doc (63,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/56/2010 z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,56,2010 z dnia 17 września 2010 r..doc (87,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/57/2010 z dnia 23 września 2010 roku w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
DOCZarządzenie Nr 0151,57,10 z 23 września 2010 r..doc (42,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/58/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
DOCZarządzenie Nr 0151,58,2010 z dnia 27 września 2010 r..doc (47,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/59/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151,59,2010 z dnia 30 września 2010 r..doc (83,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/60/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,60,2010 z dnia 30 września 2010 r..doc (99,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/61/2010 z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,61,2010 z dnia 13 października 2010 r..doc (56,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/62/2010 z dnia 13 października 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,62,2010 z dnia 13 października 2010 r..doc (58,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/63/2010 z dnia 20 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do 30 września 2010 roku 
DOCZarządzenie Nr 0151,63,2010 z dnia 20 października 2010 r..doc (30,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/64/2010 z dnia 20 października 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151,64,2010 z dnia 20 października 2010 r..doc (187,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/65/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151 65 2010 z dnia 29 października 2010 r..doc (87,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/66/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151 66 2010 z dnia 29 października 2010 r..doc (112,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/67/2010 z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
DOCZarządzenie Nr 0151,67,2010 z dnia 8 listopada 2010 r..doc (51,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/68/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie  zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151, 68, 2010 z dnia 9 listopada 2010 r..doc (149,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/69/2010 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie  zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151, 69, 2010 z dnia 10 listopada 2010 r..doc (69,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/70/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie  zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151, 70, 2010 z dnia 10 listopada 2010 r..doc (84,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/71/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i RIO w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
DOCZarządzenie Nr 0151,71,2010 z dnia 10 listopada 2010 r..doc (43,50KB) 
DOC1a_Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok.doc (54,00KB)
XLS1b_Załączniki do uchwały budżetowej na 2011 rok.xls (557,50KB)
DOC2_Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.DOC (154,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/72/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i RIO w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce wraz z objaśnieniami
DOCZarządzenie Nr 0151,72,2010 z dnia 10 listopada 2010 r..doc (43,50KB)
DOC1_Projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2011-2014.doc (41,50KB)
XLS2_Załącznik nr 1 - WPF.xls (47,50KB)
XLS3_Załącznik nr 2 - przeds..xls (26,00KB)
DOC4_Objaśnienia.DOC (62,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/73/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
DOCZarządzenie Nr 0151,73,2010 z dnia 10 listopada 2010 r..doc (45,50KB)
XLS1_Załączniki do zarządzenia w sprawie projektu planu finansowego.xls (371,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/74/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151, 74, 2010 z dnia 12 listopada 2010 r..doc (45,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/75/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Walce 
DOCZarządzenie Nr 0151-75,10 z dnia 23 listopada 2010 r..doc (36,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/76/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151, 76,2010 z dnia 23 listopada 2010 r..doc (50,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/77/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151, 77, 2010 z dnia 23 listopada 2010 r..doc (70,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/78/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
DOCZarządzenie Nr 0151,78,10 z dnia 24 listopada 2010 r..doc (53,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/79/2010 z dnia 28 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151, 79, 2010 z dnia 26 listopada 2010 r..doc (61,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/80/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok
DOCZarządzenie Nr 0151, 80, 2010 z dnia 26 listopada 2010 r..doc (98,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/81/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151,81,2010 z dnia 30 listopada 2010 r..doc (64,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/82/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151, 82, 2010 z dnia 30 listopada 2010 r..doc (69,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/83/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans
DOCZarządzenie nr 0151,83,2010 z dnia 30 listopada 2011 r..doc (24,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/84/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151, 84, 2010 z dnia 14 grudnia 2010 r..doc (86,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/85/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151, 85, 2010 z dnia 14 grudnia 2010 r..doc (131,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/86/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Walce na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151, 86 ,2010 z dnia 27 grudnia 2010 r..doc (49,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/87/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151,87,2010 z dnia 27 grudnia 2010 r..doc (39,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/88/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy na 2010 rok 
DOCZarządzenie Nr 0151,88,2010 z dnia 29 grudnia 2010 r..doc (111,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/89/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
DOCZarządzenie 0151,89,10 z dnia 30 grudnia 2010 r..doc (46,50KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wójt Gminy
Data wytworzenia: I-XII 2010 r.