Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry

Rejestry udostępniane na pisemny wniosek lub złożone ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce :

DOCwniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc


Rejestr Skarg prowadzony w Referacie Organizacyjnym, pok. nr 10, dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity)

Rejestr Wydawanych upoważnień i pełnomocnictw do wglądu w Referacie Organizacyjnym, pok. nr 8

Rejestr Zarządzeń Wójta do wglądu w Referacie Organizacyjnym, pok. nr 8

Rejestr Uchwał Rady Gminy do wglądu w Referacie Organizacyjnym, pok. nr 8

Rejestr zaświadczeń prowadzony w Referacie Finansowym pok. Nr 13 dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity)

Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania podatkowego prowadzony w Referacie Finansowym pok. Nr 13 dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity)

Rejestr wymiarowy nieruchomości prowadzony w Referacie Finansowym pok. Nr 13 dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity)

Rejestr podatku od środków transportowych prowadzony w Referacie Finansowym pok. Nr 13 dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity)

Rejestr udzielonych ulg i umorzeń prowadzony w Referacie Finansowym pok. Nr 13 dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity)

Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego prowadzony w oparciu o art. 31 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2015 r poz. 199 ze zm.) znajduje się w Referacie Gospodarki pok. nr  14

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzony w oparciu o  art. 57 i art. 67 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r poz. 199 ze zm.) znajduje się w Referacie Gospodarki pok. nr  14

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Walce prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406  ze zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012 r. poz. 189), znajduje się w Referacie Gospodarki pok. 14

Rejestr Zamówień Publicznych prowadzony w Referacie Infrastruktury i Inwestycji pok. nr 12, dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 poz. 2135)

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez Samodzielne Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych pok. nr 4, dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity)

Zbiór danych osobowych o nazwie – URZĄD STANU CYWILNEGO prowadzony w Urzędzie Stanu Cywilnego pok. nr 4 dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 poz. 2135)

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2004
  przez: Ilona Wyciślok
 • opublikowano:
  18-03-2004 08:49
  przez: Marek Smandzik
 • zmodyfikowano:
  22-03-2016 13:22
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 4922
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl