Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje

Ewidencje udostępniane na pisemny wniosek lub złożone ustnie do protokołu w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce:

DOCwniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc


Ewidencja ludności i dowodów osobistych prowadzona przez Samodzielne Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych pok. nr 4 dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity)

Ewidencja mienia komunalnego prowadzona w oparciu o  art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015 r poz. 1774 ze zm.) znajduje się w Referacie Gospodarki pok. nr 14

Gminna Ewidencja Zabytków  w formie kart adresowych, prowadzona w oparciu o  art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece zabytkami  ( tj. Dz. U. z 2014 r, poz. 1446 ze zm.), znajduje się w Referacie Gospodarki pok. nr 14

Ewidencja kąpielisk prowadzona w oparciu art. 34b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), znajduje się w Referacie Gospodarki pok. nr 14

Ewidencja miejscowości ulic i adresów prowadzona w oparciu o art. 47a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.), znajduje się w Referacie Gospodarki pok. nr 14

Ewidencja zbiorników bezodpływowych prowadzona w Referacie Infrastruktury i Inwestycji, pok. nr 12 dostęp do rejestru prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 – tekst jednolity)


 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2004
  przez: Ilona Wyciślok
 • opublikowano:
  18-03-2004 08:49
  przez: Marek Smandzik
 • zmodyfikowano:
  22-03-2016 13:23
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 4889
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl