Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwa

Archiwum zakładowe Urzędu Gminy

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm) akta spraw przechowuje się w referatach i na samodzielnych stanowiskach oraz w archiwum zakładowym.

Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje się do archiwum zakładowego po upływie jednego roku, kompletnymi rocznikami. Prowadzeniem archiwum zakładowego zajmuje się pracownik Referatu Infrastruktury i Inwestycji.

Archiwum Urzędu ma status archiwum zakładowego tzn. służy potrzebom jednostki dla której zostało utworzone. Gromadzi się w nim akta niezbędne w bieżącej pracy komórek Urzędu. Część dokumentacji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została zaliczona do kategorii A, czyli wieczystej przekazuje się po 25 latach przechowywania do Archiwum Państwowego w Opolu. Dokumentację przechowywaną w archiwum udostępnia się do celów służbowych, do korzystania z zasobu archiwalnego przez osoby trzecie konieczne jest złożenie wniosku do Wójta Gminy Walce .

 

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Prowadzeniem archiwum zajmuje się  Urząd Stanu Cywilnego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986r – Prawo o aktach stanu cywilnego  księgi stanu cywilnego przechowuje się a archiwum urzędu stanu cywilnego. Po upływie 100 lat od zamknięcia księgi aktu stanu cywilnego kierownik USC przekazuje je do Archiwum Państwowego w Opolu.

 


DOCwniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2004
  przez: Ilona Wyciślok
 • opublikowano:
  18-03-2004 08:50
  przez: Marek Smandzik
 • zmodyfikowano:
  22-03-2016 14:17
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 4870
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl