Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o stanie Gminy

1. Powierzchnia gminy - 69,29 km 2

2. Liczba mieszkańców – 5660 (stan na 31-12-2009 rok)

3. Liczba stanowisk - pracowników Urzędu Gminy Walce – 22 w przeliczeniu na pełne etaty ( 24 osób)

4. Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2009 rok
• Grunty ogółem – 231,8132 ha
• Budynki – 27
• Przystanki autobusowe – 16
• Zbiorniki p/poż – 6
• Samochody pożarnicze – 13

5. Zadłużenie – 626 953,26 zł. (stan na dzień 31-12-2009 r.)

6. Stan zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych za 2009 rok – 5,04 %


opracowali: Urszula Szczęśniak,  (27-01-2010 r.)
 

Metryczka
  • opublikowano:
    18-03-2004 08:55
    przez: Marek Smandzik
  • zmodyfikowano:
    27-01-2010 09:37
    przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl