Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008

Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0152/1/2008 z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze
DOCZarządzenie Nr 0152,1,2008 z dnia 07 stycznia 2008 r..doc (23,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0152/2/2008 z dnia 07 stycznia 2008 roku zmieniające zarządzenie nr 0152,12,2007  z dnia 2 października 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gmiony w Walcach.
DOCZarządzenie nr 0152,2,2008 z dnia 7 stycznia 2008 r..doc (28,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0152/3/2008 z dnia 04 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji do ustalenia szkód i oszacowania strat w obiektach budowlanych powstałych wskutek klęski żywiołowej spowodowanej huraganem "EMMA" na terenie gminy Walce
DOCZarządzenie nr 0152,3,2008 z dnia 4 marca 2008 r..doc (22,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0152/4/2008 z dnia 29 marca 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Walce
DOCZarządzenie nr 0152,4,2008 z dnia 29 marca 2008 r..doc (27,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0152/5/2008 z dnia 29 marca 2008 roku w sprawie ceny arkusza aktu normatywnego
DOCZarządzenie nr 0152,5,2008 z dnia 29 marca 2008 r..doc (21,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0152/6/2008 z dnia 02 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy
DOCZarządzenie nr 0152,6,2008 z dnia 02 czerwca 2008 r..doc (21,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0152/7/2008 z dnia 02 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach
DOCZarządzenie nr 0152,7,2008 z dnia 02 czerwca 2008 r..doc (22,50KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0152/8/2008 z dnia 01 lipca 2008 roku  zmieniajace zarządzenie w sprawie regulaminu kontroli finansowej 
DOCZarządzenie nr 0152,8,2008 z dnia 01 lipca 2008 r..doc (28,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0152/9/2008 z dnia 01 lipca 2008 roku  zmieniajace zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach
DOCZarządzenie nr 0152,9,2008 z dnia 1 lipca 2008 r..doc (26,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0152/10/2008 z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
DOCZarządzenie nr 0152,10,2008 z dnia 14 lipca 2008 r..doc (24,00KB)
Zarządzenie Wójta gminy Walce nr 0152/11/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach 
DOCZarządzenie 0152,11,2008z dnia 11 sierpnia 2008 r..doc (43,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/12/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego
DOCZarządzenie nr 0152,12,2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r..doc (47,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/13/2008 z dnia 08 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
DOCZarządzenie nr 0152,13,2008 z dnia 8 września 2008 r..doc (25,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/14/2008 z dnia 15 września 2008 roku w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej
DOCZarządzenie 0152,14,2008 z dnia 15 września 2008 r..doc (30,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/15/2008 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zasad gospodarki ruchomymi składnikami majątkowymi gminy
DOCZarządzenie 0152,15,2008 z dnia 19 września 2008 r..doc (49,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/16/2008 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2006 z dnia 30 grudnia 2006 roku  w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Walcach
DOCZarządzenie 0152,16,2008 z dnia 19 września 2008 r..doc (35,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/17/2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
DOCZarządzenie nr 0152,17,2008 z dnia 15 października 2008.doc (25,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/18/2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie zwrotu kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom  zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych
DOCZarzadzenie nr 0152,18,2008 z dnia 15 października 2008 r..doc (50,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/19/2008 z dnia 16 października 2008 roku w sprawie upoważnienia kierownika OPS w Walcach do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
DOCZarządzenie Nr 0152,19,2008 z dnia 16 października 2008 r..doc (25,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/20/2008 z dnia 16 października 2008 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania  w sprawie o przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
DOCZarządzenie Nr 0152,20,2008 z dnia 16 października 2008 r..doc (26,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/21/08 z dnia 03 listopada 2008 roku o powołanie zespołu powypadkowego
 DOCZarządzenie Nr 0152,21,2008 z dnia 03 listopada 2008 r..doc (28,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/22/08 z dnia 10 grudnia 2008 roku o powołaniu komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu usług pilęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
DOTZarządzenie Nr 0152,22,2008 z dnia 10 grudnia 2008 r..dot (26,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/23/08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie przydzielenia nagrody rocznej Kierownikowi Zakładu Budżetowego Wodociagi i Kanalizacja w Walcach
DOCZarządzenie nr 0152,23,2008 z dnia 11 grudnia 2008 r..doc (24,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/24/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału i materiałów
DOCZarządzenie nr 0152,24,2008 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc (24,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/25/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktyewów i pasywów w roku obrotowym 2008
DOCZarządzenie nr 0152,25,2008 z dnia 19 grudnia 2008 r..doc (27,00KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/26/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
DOCZarządzenie nr 0152,26,2008 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc (21,50KB)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/26/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku
DOCZarząxdzenie nr 0152,27,2008 z dnia 29 grudnia 2008 r..doc (26,50KB)