Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010

Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/1/2010 z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, jej składu, trybu oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/1a/2010 z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/2/2010 z dnia 01 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, jej składu, trybu oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/3/2010 z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/3a/2010 z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Projektu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na Terenia gminy Walce” Nr POIS.01.01.00-00-175/09
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/3b/2010 z dnia 04 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia II wydania Podręcznika Procedur Jednostki Realizującej Projekt
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/4/2010 z dnia 09 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu udzielannia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/5/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/6/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony p/poż. i ewakuacji pracowników Urzedu Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/7/2010 z dnia 04 maja 2010 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/8/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152,4,2010 z dnia 09 kwietnia 2010 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0152/9/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych na 2010 r. w Gminie Walce
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/10/2010 z dnia 04 maja  2010 roku w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowego zakresu zadań operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień  20 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/11/2010 z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/13/2010 z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie powołania Lidera Gminnego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla prowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/13a/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do podejmowania działań wobec dluznik6w alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/13b/2010 z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dluznik6w alimentacyjnych, prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/14/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/15/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, jej składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/16/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/17/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie Polityki Rachunkowości Projektu Inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” – Nr POIS.01.01.00-00-175/09
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/17a/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2006 z dnia 30 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/18/2010 z dnia 13 września 2010 roku w sprawie zmiany polityki rachunkowości projektu inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” – Nr POIS.01.01.00-00-175/09
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/19/2010 z dnia 23 września 2010 roku w sprawie podania do publicznej widomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/20/2010 z dnia 23 września 2010 roku w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Walce
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/21/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej  obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Walce w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/22/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/23/2010 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/24/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/25/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/26/2010 z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w roku obrotowym 2010
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/27/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przydzielenia nagrody rocznej Kierownika Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/28/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji opału, materiałów i środków pieniężnych w kasie
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/29/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/30/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany polityki rachunkowości projektu inwestycyjnego „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce” –  Nr POIS.01.01.00-00-175/09
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/31/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Pracy” w Urzędzie Gminy w Walcach
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/32/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku uchylające zarządzenie nr 0152/1/07 Wójta Gminy Walce z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Walce oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/33/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do sprawy przygotowania „Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego (SWBS) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE)
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/34/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/35/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do spraw Koordynacji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Walce
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/36/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia zasad wydawania i rejestracji i upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Walce
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/37/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Wójta Gminy Walce Nr 0152/38/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wójt Gminy
Data wytworzenia: I-XII 2010 r.