Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynator do spraw dostępności

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.101.2020
WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 15 września 2020

w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Sylwestra Klimowicza Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach na Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Walce oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Walcach oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcie Koordynatora w zakresie realizacji jego zadań.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Walce


Marek Śmiech


PDFzarzadzenie nr Or.0050.101.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do sparw dostępności .pdf

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności:  Pan Sylwester Klimowicz – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

adres do korespondencji: ul. Zamkowa 87,   47 – 344 Walce

telefon: 77 4660 660

e-mail: 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-09-2020
  przez: Ilona Wyciślok
 • opublikowano:
  23-09-2020 15:02
  przez: Mirosław Lasar
 • zmodyfikowano:
  09-10-2020 16:36
  przez: Mirosław Lasar
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 94
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl