Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Gminy Walce na 2003 rok

1. Dochody: 8 988 132 zł.
w tym subwencja 4 394 106 zł.
w tym część oświatowa 2 897 132 zł.
częśc podstawowa 1 132 163 zł.
część rekompensująca 364 811 zł.

- Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
424 158 zł.
- Dotacje na realizację zadań własnych i powierzonych
1 788 159 zł.
- Dochody własne 2 381 709 zł.

2. Przychody: 2 857 000 zł.
w tym
- wolne środki za 2001 r. 357 000 zł.
- pożyczki i kredyty 2 500 000 zł.

3. Wydatki: 11 495 932 zł.
w tym
- wydatki bieżące 6 676 056 zł.
- wydatki majątkowe 4 819 876 zł.

4. Rozchody:
( Spłaty pożyczek i kredytów) 349 200 zł.Opracowała: Urszula Szczęśniak 25.06.2003 r.

Metryczka
  • opublikowano:
    30-06-2003 12:49
    przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl