Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap II"

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf (196,71KB)
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (214,34KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (413,15KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (943,82KB)
PDFZał. nr 2- Projekt umowy.pdf (566,72KB)
PDFZał. nr 3 do SIWZ- formularz ofertowy.pdf (535,12KB)
PDFZał. nr 4 do do SIWZ- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (483,15KB)
PDFZał. nr 5 do SIWZ- wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (481,00KB)
PDFZał. nr 6 do SIWZ- wzor informacji ze wykonawca nie nalezy lub nalezy do grupy kapitalowej.pdf (492,69KB)
PDFZał. nr 7 do SWIZ- wykaz robot budowlanych.pdf (292,96KB)
PDFZał. nr 8 do SIWZ-wzor wykazu osob.pdf (565,92KB)
PDFZał. nr 9 do SIWZ-wzór zobowiązania podmiotu.pdf (273,26KB)

załącznik nr 1-  Dokumentacja oraz STWiOR 

PDFMetryka-Specyfikacje.pdf (155,81KB)
PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf (238,63KB)
PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf (158,04KB)
PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf (179,08KB)
PDFST 03.00 - Kanalizacja sanitarna.pdf (230,62KB)
PDFTS 04.00 - Roboty elektr. - pompownie.pdf (255,57KB)
PDFMapa 2 Dobieszowice.pdf (3,01MB)
PDFOpis PB Dobieszowice.pdf (467,70KB)
PDFOpis PW-etap II Dobieszowice.pdf (254,70KB)
PDFPompownia przydomowa.pdf (142,79KB)
PDFProfil K.1 - etap II.pdf (290,82KB)
PDFProfile K.1-1, K.3 - etap II.pdf (191,59KB)
PDFProfile K.5, K.6 - etap II.pdf (228,74KB)
PDFProj-wyk.-elek-PP-1.pdf (3,20MB)
PDFZał. nr 1a- Przedmiar Robót.pdf (211,38KB)

PDFWarunki przyłączenia PP1.pdf (2,20MB)
PDFDecyzja drogi powiat. Dobieszowice.pdf (700,07KB)
PDFDecyzja Srod. Dobieszowice.pdf (639,56KB)
PDFPozwol. wodnopr. Dobieszowice.pdf (1,67MB)
PDFZUD Dobieszowice.pdf (884,01KB)