Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR Or.0050.122.2020 WÓJTA GMINY WALCE z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ - ZASADA

                                       Walce, dnia 13 listopada 2020 r.

                                                               

Zawiadomienie

o wyborze oferty najkorzystniejszej w pisemnym przetargu nieograniczonym na  sprzedaż autobusu:

 JELCZ – ZASADA model L090N12T rok produkcji 2003,

Nr identyfikacyjny (VIN) SUJ09010030000380

 

Gmina Walce informuje, że wybrano następującą ofertę:

Firmę GTV BUS Sp. z o.o., ul. Opolska 23a, 47 – 344 Walce

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz jest najkorzystniejsza pod względem finansowym.

PDFZawiadomienie.pdf (292,68KB)


Informacja

z sesji otwarcia ofert z dnia 12 listopada 2020 r. godz 12:00

dot.  II pisemnego przetargu nieograniczonego na  sprzedaż autobusu marki JELCZ - ZASADA

 

model L090N12T rok produkcji 2003,

Nr identyfikacyjny (VIN) SUJ09010030000380

 

Cena wywoławcza wynosi: 6 800 zł brutto

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

 

 

1.

GTVBUS Polska Sp. z o.o.

ul. Opolska 23a

47-344 Walce

6.800,00

PDFInformacja.pdf (285,94KB)


ZARZĄDZENIE  NR   Or.0050.122.2020

WÓJTA GMINY  WALCE

z dnia 27 października  2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na  sprzedaż

autobusu marki JELCZ - ZASADA

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Postanawiam sprzedać autobus marki: JELCZ – ZASADA model L090N12T rok produkcji 2003, Nr identyfikacyjny (VIN) SUJ09010030000380 w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.

§ 2.

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie:

Przewodniczący:    Ewa Krasowska     

Członkowie:           Sonia Szablicka

                               Ilona Wyciślok

                               Joachim Kołodziejczyk

§ 3.

Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ustala się treść ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu określonego w  § 1 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDFZarządzenie w sprawie II pisemnego przetargu na sprzedaą autobusu.pdf (1,93MB)