Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 3 listopada 2020

Wykaz głosowań sesji
XXV sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Walce


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXV/217/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok; (16:00)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Jarosław
Brzezinka, Józef Nossol, Paweł Król, Robert Jurczyk, Dawid Dudek, Iwona Hruzik, Józef Reinhard, Waldemar Stokłosa, Gabriela
Kubis
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
 

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXV/218/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
(16:01)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Iwona Hruzik, Gabriela Kubis, Dawid Dudek,
Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Józef
Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
 

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXV/219/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Krapkowickiemu.
(16:02)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Bernadeta Latus-
Suchińska, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Józef Nossol, Dawid Dudek, Robert Jurczyk,
Iwona Hruzik
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
 

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXV/220/2020 w sprawie zmiany treści aktualizacji "Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Walce"
(16:03)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar
Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Paweł Król, Robert Jurczyk,
Iwona Hruzik
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)