Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 25 listopada 2020

Wykaz głosowań sesji
XXVI sesja Rady Gminy Walce


Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad i umieszczenie punkcie 5 k. uchwały sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(15:37)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-
Suchińska, Józef Reinhard, Dawid Dudek, Paweł Król, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Renata Polok, Jarosław Brzezinka
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Walce (15:38)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Paweł Król,
Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard, Józef Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Walce (15:38)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Józef
Nossol, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Tomasz Banaś, Robert Jurczyk, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVI/221/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok; (15:46)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Robert
Jurczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik
 

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVI/222/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
(15:47)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk,
Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Paweł Król, Józef Nossol, Robert Jurczyk
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik
 

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVI/223/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2021 rok;
(15:48)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-
Suchińska, Renata Polok, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik
 

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVI/224/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2021 rok,
(15:49)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Tomasz Banaś, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok,
Mateusz Burczyk, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Gerlinda Ślusarczyk
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik
 

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVI/225/2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Walce
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,

(15:50)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Robert Jurczyk, Tomasz
Banaś, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik
 

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVI/226/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Gminy Walce i nadania jej statutu,
(15:51)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Gerlinda
Ślusarczyk, Józef Nossol, Renata Polok, Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVI/227/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
(15:52)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk,
Jarosław Brzezinka, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Robert Jurczyk, Paweł Król, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVI/228/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 rok
(15:53)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard, Bernadeta
Latus-Suchińska, Józef Nossol, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Gerlinda Ślusarczyk
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVI/229/2020 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia
pod nazwą Klub "Senior+”
(15:54)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Józef Reinhard, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek
Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Paweł Król, Tomasz Banaś, Józef Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVI/230/2020 w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą
(15:55)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Dawid Dudek, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Renata Polok, Józef Nossol, Mateusz Burczyk, Bernadeta
Latus-Suchińska, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVI/231/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego
(15:56)
Wyniki imienne:
ZA (14)
Józef Reinhard, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar
Stokłosa, Paweł Król, Józef Nossol, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Tomasz Banaś
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1)
Iwona Hruzik