Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia"

Oferta złożona w dniu 23.11.2020 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Stradunia” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.  „Doposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia"

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce, w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail:  lub listownie na adres: Urząd Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 15 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu), na załączonym formularzu.


PDFDziałalnosc wspomagajaca rozwoj i spolecznosc loklana 19a Stowarzyszenie Stradunia.pdf (2,35MB)

DOCXformularz-z-uwagami-do-oferty-doposazenie - sprzetu - 2020 stowarzyenie rozwou wsi - straudnia.docx (14,92KB)