Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2020

PDFZarządzenie nr Or.120.1.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 02.01.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.47.2018 Wójta Gminy Walce z dn. 26.11.2018 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (1 015,91KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.2.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 02.01.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dn. 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzdzie Gminy.pdf (1,07MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.3.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 0.01.2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe.pdf (2,73MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.7.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 09.01.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dn. 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości.pdf (709,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.8.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 09.01.2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (549,43KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.12.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 22.01.2020 r. w sprawie uruchomienia procedur pierwszego stopnia alarmowego i pierwszego stopnia alarmowego CRP w Urzedzie Gminy w Walcach.pdf (362,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.14.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 22.01.2020 r. w sprawie podziału kosztów ponoszonych w zwizku z realizacją wybranych zadań z zakresu administracji rządowej w Urzędzie gminy w Walcach w 2020 r..pdf (527,60KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.18.2020 Wójta Gminy Walce z dn.13.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycz.pdf (495,95KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.19.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 13.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.pdf (489,85KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.20.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 20.02.2020 r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje samorządowe lub.pdf (1,72MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.21.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 20.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Gminy Walce.pdf (509,62KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.22.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 20.02.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Walcach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.pdf (1,11MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.23.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 25.02.2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzdzie Gminy w Walcach oraz ustalenia terminu wyboru przedstawiciela pracowników.pdf (2,54MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.24.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 02.03.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Walcach oraz ustalenia terminu.pdf (467,92KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.25.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 30.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w ty.pdf (559,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.26.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 30.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf (560,36KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.27.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 30.03.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenia dotacji na zadanie z zakresu działaności na rzecz mniejszości narodowych.pdf (547,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.28.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 02.04.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie.pdf (420,22KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.30.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 14.04.2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzdzie Gminy w Walcach.pdf (1,85MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.31.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 20.04.2020 r. w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (3,12MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.32.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 22.04.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn..pdf (422,24KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.35.2020 Wójta Gminy Walce z dn.08.05.2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.pdf (2,25MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.35a.2020 Wójta Gminy Walce z dn 08.05.2020 r. w sprawie odwołania tzw. pracy zdalnej w Urzdzie Gminy w Walcach..pdf (417,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.36.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 25.05.2020 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.pdf (432,33KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.37.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 26.06.2020 r. w sprawie uruchomienia procedur drugiego stopnia alarmowego CRP w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (373,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.38.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 26.06.2020 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.pdf (585,02KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.39.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 09.07.2020 r. w sprawie uruchomienia procedur drugiego stopnia alarmowego CRP w Urzędzie Gminy Walce.pdf (369,64KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.40.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 09.07.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Walce w zamian za dzień świąteczny przypadający 15 sierpnia 2020 r..pdf (386,12KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.42.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 17.07.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Walcach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.pdf (2,43MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.43.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 17.07.2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Walcach.pdf (3,48MB)

Zarządzenie nr Or.120.47.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 01.09.2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gimny Walce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny oraz udziau w tym procesie gminnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr Or.120.49.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach

ZARZĄDZENIE NR 120.52.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w Walcach

Zarządzenie nr Or.120. 50.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 5 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.52.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy w Walcach

ZARZĄDZENIE Nr Or.120.55.2020 WÓJTA GMINY WALCE z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Walce w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020 r.