Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XXVIII Sesja Rady Gminy Walce 30 grudnia 2020

Wykaz głosowań sesji
XXVIII sesja Rady Gminy Walce


Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Walce (15:37)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Paweł Król,
Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Józef
Reinhard
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Walce (15:38)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk,
Józef Reinhard, Renata Polok, Paweł Król, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Józef
Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Walce (15:39)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk,
Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Józef
Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVIII/236/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok; (15:42)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Paweł Król, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Mateusz
Burczyk, Jarosław Brzezinka, Bernadeta Latus-Suchińska, Tomasz Banaś, Iwona Hruzik, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Józef
Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVIII/237/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
(15:43)
ZA (15)
Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Renata Polok, Mateusz
Burczyk, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Józef
Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVIII/238/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce; (15:46)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Paweł
Król, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-
Suchińska
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVIII/239/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2021 rok; (15:56)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa,
Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Józef
Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVIII/240/2020 w sprawie spółdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie
realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2021 roku;
(15:57)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Renata Polok, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar
Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Józef Nossol,
Dawid Dudek
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVIII/241/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”; (15:58)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Jarosław
Brzezinka, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Józef
Reinhard
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVIII/242/2020 w sprawie dzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Krapkowickiemu
; (15:59)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis,
Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Paweł Król,
Józef Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
 

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVIII/243/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnienie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce;
(16:00)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek
Kołodziejczyk, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Paweł Król, Iwona Hruzik,
Waldemar Stokłosa
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)
 

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVIII/244/2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków
ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;
(16:01)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Marek
Kołodziejczyk, Paweł Król, Renata Polok, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Jarosław Brzezinka, Józef
Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVIII/245/2020 w sprawie przyjęcia programu naprawczego Samodzielnego
Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach;
(16:02)
Wyniki imienne:
ZA (15)
Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Waldemar
Stokłosa, Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Józef
Nossol
PRZECIW (0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (0)