Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XXIV Sesja Rady Gminy Walce 30 września 2020

Wykaz głosowań sesji
XXIV Sesja Rady Gminy Walce

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad i umieszczenie punkcie 5  k. sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Walce” (16:07)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad i umieszczenie punkcie 5 l sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Walce” (16:08)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol, Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Walce (16:09)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Walce (16:10)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Józef Nossol, Paweł Król, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/205/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok z autopoprawka (16:18)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Józef Nossol, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik, Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/206/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce (16:19)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Paweł Król, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/207/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2019, (16:20)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Tomasz Banaś

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/208/2020  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny  nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce, (16:21)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Paweł Król, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/209/2020 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O, (16:22)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Paweł Król, Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/210/2020 w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami  gminy Walce na lata 2021-2024, (16:23)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/211/2020 w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (16:24)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Gerlinda Ślusarczyk, Robert Jurczyk, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Dawid Dudek, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/212/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych  Gminy Walce na lata 2020- 2030 (16:25)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/213/2020 w sprawie przedłużenia umowy najmu (16:26)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Dawid Dudek, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/214/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Zdzieszowic przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji „Zdzieszowice”. (16:27)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Gabriela Kubis, Paweł Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/215/2020 w sprawie  nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Walce” (16:28)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XIV/216/2020 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Walce” (16:29)

Wyniki imienne:
ZA(14):
Józef Reinhard, Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik, Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Jarosław Brzezinka, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Renata Polok