Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 9 grudnia 2020

Wykaz głosowań sesji
XXVII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Walce

Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVII/232/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok; (15:39)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Robert Jurczyk, Józef Reinhard, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Renata Polok, Dawid Dudek, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Gerlinda Ślusarczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVII/233/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce (15:40)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Waldemar Stokłosa, Paweł Król, Józef Reinhard, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Tomasz Banaś, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVII/234/2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Grocholubiu; (15:41)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):


Głosowanie nad podjęciem uchwały Nr XXVII/235/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. (15:42)

Wyniki imienne:
ZA(15):
Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Robert Jurczyk, Renata Polok, Tomasz Banaś, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Józef Nossol, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):