Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XXX/254/2021 RADY GMINY WALCE z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącej szczepionek przeciwko SARSCoV- 2

UCHWAŁA NR XXX/254/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 roku
dotyczącej szczepionek przeciwko SARSCoV-2


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 713 ze zm. ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j Dz. U z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Walce, uchwala co następuje:


§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją wniesioną w dniu 11 grudnia 2020 roku dotyczącą podjęcia uchwały
w sprawie uzyskania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej gwarancji od producentów szczepionek
przeciwko SARS-CoV-2, nie uznaje się jej za zasadną.
2. Uzasadnienie stanowiska stanowi załącznik do uchwały.


§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Walce do poinformowania osoby wnoszącej petycję
o sposobie jej załatwienia.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Mateusz Burczyk

 


PDFUchwała Nr XXX.254.2021 Rady Gminy Walce z dnia 10.02.2021.pdf (176,12KB)