Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Czynsz dzierżawny

Zarządzenie Nr Or.0050.31.2011

Wójta Gminy Walce

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Walce

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami

zarządzam, co następuje :

 

§ 1

1. Roczny czynsz gruntów stanowiących własność Gminy Walce wynajmowanych i wydzierżawianych na cele rolnicze wynosi:

 1. 450,00 zł za hektar gruntów ornych,

 2. 300,00 zł za hektar łąk i pastwisk,

obliczony proporcjonalnie do wynajmowanej, wydzierżawianej powierzchni gruntów stanowiących sumę powierzchni wszystkich działek w danej umowie dzierżawy i płatny za każdy rok kalendarzowy z dołu do 31 marca.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może ustalić czynsz , o którym mowa w ust.1 w innej wysokości.”

3. Roczny czynsz gruntów stanowiących własność Gminy Walce wynajmowanych i wydzierżawianych na cele inne niż rolne wynosi:

 1. 15,00 zł za 1 mb dla obiektów liniowych

 2. 50,00 zł. za m² dla obiektów powierzchniowych

obliczony proporcjonalnie do wynajmowanej, wydzierżawianej powierzchni gruntów i płatny za każdy rok kalendarzowy z dołu do 31 marca

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może ustalić czynsz, o którym mowa w ust.3 w innej wysokości.

5. Miesięczny roczny czynsz wynajmowanych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Walce wynosi:

 1. 3,00 zł za 1 m²

 2. czynsz nie obejmuje opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu

obliczony proporcjonalnie do wynajmowanej, powierzchni lokalu i płatny za każdy rok kalendarzowy z dołu do 31 marca

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może ustalić czynsz, o którym mowa w ust.5 w innej wysokości.

7. Do ustalonych stawek czynszu należy doliczyć podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zmianami)

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

       Wójt

          /-/

Bernard Kubata

Metryczka
 • wytworzono:
  07-07-2003
  przez: Anna Zdera
 • opublikowano:
  07-07-2003 15:59
  przez: Marek Smandzik
 • zmodyfikowano:
  13-03-2015 09:35
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 4607
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl