Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.29A.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 26-04-2021 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Walce w okresie obowiązywania ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.29A.2021 WÓJTA GMINY WALCE
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Walce w okresie obowiązywania ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz w związku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 546 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego faktu ograniczeniami życia społecznego, ustala się miesięczny czynsz wynajmowanych lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Walce dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą ograniczoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w wysokości 1,00 zł za 1 m2 plus podatek Vat.
§ 2. Zmiana stawek czynszowych udzielana będzie się na wniosek Przedsiębiorcy złożony do Wynajmującego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 9 kwietnia 2021 r., a w przypadku przedłużenia ograniczeń określonych w przepisach prawa (w tym w stosownym rozporządzeniu) do czasu ich obowiązywania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.29A.2021 w sprawie stawek czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Walce.pdf (138,77KB)