Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0052.62.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 01-06-2021 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażsamochodu pożarniczego

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam sprzedać samochód pożarniczy marki: JELCZ-STAR model 008 wersja P244L, nr rej. ODF 5108 rok produkcji 1989 nr identyfikacyjny (VIN) P244L11780 w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
§ 2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie:
1) Ilona Wyciślok - przewodnicząca,
2) Ewa Krasowska - członek,
3) Sonia Szablicka - członek,
4) Joachim Kołodziejczyk - członek,
5) Przemysław Zając - członek.

§ 3. Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Ustala się treść ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu określonego w § 1 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


PDFZarządzenie Nr Or.0050.62.2021 r..pdf (264,96KB)