Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/270/2021 Rady Gminy Walce z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

UCHWAŁA NR XXXIII/270/2021
RADY GMINY WALCE

z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

 

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/238/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce:
1) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 


PDFUchwała Nr XXXIII.270.2021 Rady Gminy Walce z dnia 26.05.2021 r.pdf (3,42MB)