Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/281/2021 Rady Gminy Walce z dnia 30-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2020

UCHWAŁA NR XXXIV/281/2021
RADY GMINY WALCE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia
w Walcach za rok 2020

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2020 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk


PDFUchwała Nr XXXIV.281.2021 Rady Gminy Walce z dnia 30 czerwca 2021 r..pdf (756,95KB)