Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

stan na dzień 31-12-2005 r.

Dług publiczny:

 • kredyty i pożyczki - 2.577.410 zł
 • pożyczka na prefinansowanie zadania "budowa kanalizacji sanitarnej wsi Walce I etap" 761.559,79 zł.

  opracowała: Urszula Szczęśniak 
Metryczka
 • opublikowano:
  16-02-2005 15:12
  przez: Marek Smandzik
 • zmodyfikowano:
  11-01-2006 10:28
  przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl