Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.88.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 16-08-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – organ)” w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody w §§: a) 2010 o kwotę 7.753,00 zł,

b) 2030 o kwotę 2.088,00 zł.


2. W załączniku nr 2 do ww. zarządzenia:
1) w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach” – zadania zlecone w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”: a) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 120,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 120,00 zł,


2) w tabeli nr 2 „Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach”: a) zadania zlecone w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
1 1100 o kwotę 115,00 zł,

2 1300 o kwotę 7.638,00 zł,b) zadania własne w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 2.088,00 zł.


3. W załączniku nr 5 do ww. zarządzenia:
1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”:
a) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 120,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1400 o kwotę 120,00 zł;


2) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”:
a) zwiększa się dotacje w § 2010 o kwotę 7.753,00 zł,

b) zwiększa się wydatki w grupach paragrafów:
1 1100 o kwotę 115,00 zł,

2 1300 o kwotę 7.638,00 zł.§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech