Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.120.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 04-01-2021 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach

Na podstawie art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr Or.120.47.2018 z dnia 26 listopada 2018r. Wójta Gminy Walce w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach wraz ze zmianami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.120.1.2021.pdf (94,31KB)

PDFZalacznik2 Or.120.1.2021.pdf (72,59KB)

PDFZalacznik3 Or.120.1.2021.pdf (115,27KB)

PDFZalacznik4 Or.120.1.2021.pdf (115,35KB)

PDFZalacznik5 Or.120.1.2021.pdf (232,44KB)

PDFZalacznik6 Or.120.1.2021.pdf (113,59KB)