Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.120.15.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 07-04-2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Walcachw zamian za dzień świąteczny przypadający 1 maja 2021 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dla pracowników Urzędu Gminy w Walcach do wyboru dzień 30 kwietnia 2021 r. albo 4 maja 2021 r. jako dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc maj 2021 r. wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tym okresie święta przypadającego w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy.
§ 2. Zobowiązuję Kierownika Referatu Organizacyjnego do poinformowania pracowników o treści niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech