Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

stan na dzień 31-12-2004 r.

Pomoc publiczna:

Subwencja oświatowa – 3.059.886 zł
Subwencja wyrównawcza 1.870.490 zł
Dotacje na zadania zlecone 402.186 zł
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 3.357 zł
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych 110.0000 zł

opracowała Urszula Szczęśniak
Metryczka
  • opublikowano:
    16-02-2005 15:07
    przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl