Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

stan na dzień 31-12-2005 r.

Pomoc publiczna:

Subwencja oświatowa – 3.206.214 zł
Subwencja wyrównawcza 1.627.016 zł
Dotacje na zadania zlecone 578.614 zł
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 3.402 zł
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych 749.759 zł

opracowała Urszula Szczęśniak
Metryczka
  • opublikowano:
    16-02-2005 15:13
    przez: Marek Smandzik
  • zmodyfikowano:
    11-01-2006 10:25
    przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl