Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

stan na dzień 31-12-2009 r.

Pomoc publiczna:

Subwencja oświatowa – 4 778 837 zł
Subwencja wyrównawcza i równoważąca  1 861 052 zł
Dotacje na zadania zlecone 759 212 zł
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych 212 000 zł
Dotacje ze środków Unii Europejskiej 6 703 999 ,67 zł. w tym na zadania bieżące 93 063,67 zł. i inwestycyjne 6 610 936 zł  

Podmiot udostępniający: Skarbnik Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Szczęśniak
Data wytworzenia: 27-01-2010 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    27-01-2010 09:12
    przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl