Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-08-2021 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walceza pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozyfinansowej Gminy Walce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2021 roku,
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.89.2021.pdf (1,49MB)