Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.104.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15-11-2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. 2. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.104.2021.pdf (504,73KB)

PDFZalacznik2 Or.0050.104.2021.pdf (317,39KB)

PDFZalacznik3 Or.0050.104.2021.pdf (301,37KB)

PDFZalacznik4 Or.0050.104.2021.pdf (249,71KB)

PDFZalacznik5 Or.0050.104.2021.pdf (250,27KB)

PDFZalacznik6 Or.0050.104.2021.pdf (262,25KB)

PDFZalacznik7 Or.0050.104.2021.pdf (253,99KB)

PDFZalacznik8 Or.0050.104.2021.pdf (271,49KB)

PDFZalacznik9 Or.0050.104.2021.pdf (276,21KB)

PDFZalacznik10 Or.0050.104.2021.pdf (275,41KB)

PDFZalacznik11 Or.0050.104.2021.pdf (266,80KB)

PDFZalacznik12 Or.0050.104.2021.pdf (274,74KB)

PDFZalacznik13 Or.0050.104.2021.pdf (276,63KB)

PDFZalacznik14 Or.0050.104.2021.pdf (269,88KB)

PDFZalacznik15 Or.0050.104.2021.pdf (259,01KB)

PDFZalacznik16 Or.0050.104.2021.pdf (880,73KB)