Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.120.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 22-12-2021 w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji określonejw art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu określonej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat.
§ 3. Zarządzenie przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Gminy Walce.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech