Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (262,75KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (240,99KB)

PDFinformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (227,62KB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ.pdf (312,79KB)
PDFSWZ po zmianach.pdf (615,38KB)

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (39,62KB)
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (86,75KB)

PDFSWZ.pdf (689,24KB)

DOCXZałącznik nr 1- Formularz ofertowy.docx (33,11KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia.docx (18,05KB)
DOCXZałącznik nr 3- poleganie na zasobach.docx (17,37KB)
DOCXZałącznik nr 4- oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (18,53KB)
DOCXZałącznik nr 5- wykaz robót.docx (24,65KB)
PDFZałącznik nr 6- projektowane postanowienia umowy.pdf (341,87KB)
DOCXZałącznik nr 7- identyfikator postępowania, link.docx (11,64KB)


PDFPrzedmiar ELE.pdf (107,21KB)
PDFPrzedmiar INS.pdf (77,11KB)
PDFIST-01.pdf (388,11KB)
PDFIST-02.pdf (289,84KB)
PDFIST-03.pdf (384,46KB)
PDFP-01.pdf (404,15KB)
PDFP-02.pdf (465,43KB)
PDFP-03.pdf (551,52KB)
PDFP-04.pdf (443,31KB)
PDFProjekt_Wykonawczy_WIK.pdf (1,85MB)
PDFProjekt_Wykonawczy_WIK_Branża elektryczna.pdf (764,49KB)
PDFProjekt_Wykonawczy_WIK_Branża elektryczna rozdział 2.pdf (237,09KB)
PDFProjekt_Wykonawczy_WIK_Branża_sanitarna.pdf (1,86MB)
PDFSchemat elektryczny RT.pdf (1,22MB)
PDFSchemat elektryczny RZ Conpronet.pdf (7,22MB)
PDFSzczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót_WIK_Rozkochów_ver2.pdf (1,17MB)