Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/347/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r.w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce

UCHWAŁA NR XLIV/347/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2597 ze zm.) otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/347/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r.w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce.pdf (240,84KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIV/347/2022.docx (6,08KB)