Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVIII Sesja Rady Gminy Walce - 25.05.2022 r.

Uchwała Nr XLVIII/371/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Uchwała Nr XLVIII/372/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Uchwała Nr XLVIII/373/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Czysty Region”

Uchwała Nr XLVIII/374/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2022 rok

Uchwała Nr XLVIII/375/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach

Uchwała Nr XLVIII/376/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr XLVIII/377/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach

Uchwała Nr XLVIII/378/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/379/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/380/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami

Uchwała Nr XLVIII/381/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Walce na lata 2021 -2025

Uchwała Nr XLVIII/382/2022 Rady Gminy Walce z dnia 25-05-2022 w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Walce na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa