Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/383/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania

UCHWAŁA NR XLIX/383/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania

Na podstawie art.28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Walce, uchwala co następuje:

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Walce.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIX/383/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania.pdf (156,15KB)