Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/385/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce

UCHWAŁA NR XLIX/385/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2021 rok,
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Walce za 2021 rok,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Walce za 2021 rok – uchwałą nr 82/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
4) informacją o stanie mienia Gminy Walce,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – uchwałą nr 2/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie absolutorium
1 udziela się absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Walce za rok 2021 Wójtowi Gminy Walce.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIX/385/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.pdf (162,99KB)