Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/387/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2021

UCHWAŁA NR XLIX/387/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2021

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIX/387/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2021.pdf (2,01MB)

PDFZalacznik1 XLIX/387/2022.pdf (1,84MB)