Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/391/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIX/391/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały nr XVIII/161/2020 Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami (Dziennik Województwa Opolskiego z 16 marca 2020 r. Poz. 965 oraz z 2 czerwca 2022 r. Poz. 1639), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Walce nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Walce przy ul. Opolskiej, składającej się z działki ewidencyjnej o nr 2915/1 k.m. 9, powierzchnia 0,2846 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00035807/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, za cenę 170 000 zł tj. wyższą niż wartość ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, która wynosi 152 550 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIX/391/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (162,54KB)