Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIX Sesja Rady Gminy Walce - 29.06.2022 r.

Uchwała Nr XLIX/383/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania

Uchwała Nr XLIX/384/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowegowraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2021 rok 

Uchwała Nr XLIX/385/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce

Uchwała Nr XLIX/386/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr XLIX/387/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2021

Uchwała Nr XLIX/388/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Uchwała Nr XLIX/389/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Uchwała Nr XLIX/390/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu

Uchwała Nr XLIX/391/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XLIX/392/2022 Rady Gminy Walce z dnia 29-06-2022 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego koncepcji zadania pn.:”Droga zbiorcza aktywizacji terenów inwestycyjnych Stradunia - Walce”