Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia"

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 21.07.2022 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia, ul. Powstańców Śląskich 40, 47-341 Stradunia, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania  publicznego pn. „Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia”
 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie, pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 28 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).


DOCXformularz-z-uwagami-do-oferty Stradunia.docx (16,71KB)

PDFOferta uproszczona 19 A Stradunia.pdf (1,71MB)