Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie pn. "Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia"

Informacja

Wójt Gminy Walce informuje o odmowie przyznania dotacji w kwocie 4.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia, ul. Powstańców Śląskich 40.

Wskazany w złożonej 21.07.2022 r. ofercie termin realizacji zadania publicznego, zgodnie
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. 2020 poz. 688 ze zm.) na postawie art. 19a ust. 1 pkt. 2, nie może być dłuższy niż 90 dni.
 

                                                                                                                 Wójt Gminy Walce

                                                                                                                   Marek Śmiech