Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/293/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Walce w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego

UCHWAŁA NR XXXV/293/2021 RADY GMINY WALCE
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Walce w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Na podstawie art.70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Walce Rada Gminy powierza Panu Rafałowi Miczka Zastępcy Wójta Gminy Walce reprezentowanie Gminy Walce w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego w przypadku nieobecności Wójta.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XXXV/293/2021 Rady Gminy Walce z dnia 29-07-2021 w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Walce w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego.pdf (121,63KB)