Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rozkochowie

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (249,36KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (152,89KB)

PDFinformacja o kwocie jaką zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf (122,64KB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ 2 docx.pdf (147,38KB)

PDFWyjaśnienia treści SWZ docx.pdf (143,32KB)

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (33,88KB)
PDFSWZ po zmianach. pdf.pdf (457,07KB)

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (86,76KB)
PDFSWZ.pdf (474,19KB)
DOCXZałącznik nr 1- Formularz ofertowy.docx (32,30KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie dot. wykluczenia.docx (19,27KB)
DOCXZałącznik nr 3- poleganie na zasobach.docx (18,47KB)
DOCXZałącznik nr 4- oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (19,63KB)
DOCXZałącznik nr 5- wykaz robót.docx (25,80KB)
PDFZałącznik nr 6- projektowane postanowienia umowy.pdf (285,04KB)
PDFZałącznik nr 7- Identyfikator postępowania, link do strony.pdf (58,25KB)
 

Załącznik nr 8- Opis Przedmiotu Zamówienia

PDFRozkochów_STWiOR_IS.pdf (288,75KB)
PDFSpecyfikacja_ CM Rozkochów.pdf (105,94KB)
PDFSpecyfikacja_ CP Rozkochów ver II.PDF (105,73KB)
PDFWALCE specyfikacja techniczna_.pdf (1,05MB)
PDFRozkochów_P.pdf (76,02KB)
PDFRozkochow_M.pdf (442,31KB)
PDFPRZEDMIAR Rozkochów część użyteczności publicznej.pdf (211,30KB)
PDFPRZEDMIAR Rozkochów część mieszkalna.pdf (248,11KB)
PDFOpis techniczny konstrukcja.pdf (81,26KB)
PDFK8_nadproża.pdf (1,30MB)
PDFOpinia techniczna.pdf (79,64KB)
PDFK7_poddasze BM.pdf (1,09MB)
PDFK6_piętro BM.pdf (852,45KB)
PDFK4_piwnica BM.pdf (863,72KB)
PDFK5_przyziemie BM.pdf (1,09MB)
PDFK3_poddasze PUB.pdf (1,05MB)
PDFK2_piętro PUB.pdf (1,10MB)
PDFK1_BUP.pdf (1,21MB)
PDFK1_BUP_z platforma dla osób niepełnosprawnych.pdf (1,24MB)
PDFopis inst. bud. mieszkalny Rozkochów.pdf (154,66KB)
PDFopis instalacje bud. usługowy Rozkochów.pdf (144,54KB)
PDFPB_wodkan bud. usługowy -Model.pdf (966,84KB)
PDFPB c.o.gaz, went usługowy -3.pdf (377,57KB)
PDFPB c.o.gaz, went usługowy -4.pdf (431,44KB)
PDFPB c.o.gaz, went usługowy -2.pdf (873,72KB)
PDFPB c.o.gaz, went usługowy -1.pdf (1,13MB)
PDFPB_wodkan_mieszkania-Model.pdf (780,11KB)
PDFPB_wodkan_mieszkania-5.pdf (384,83KB)
PDFPB_wodkan_mieszkania-3.pdf (749,97KB)
PDFPB_wodkan_mieszkania-4.pdf (839,49KB)
PDFPB_wodkan_mieszkania-2.pdf (868,28KB)
PDFPB co_gaz_went mieszkania-4.pdf (484,82KB)
PDFPB co_gaz_went mieszkania-5.pdf (501,79KB)
PDFPB co_gaz_went mieszkania-3.pdf (999,07KB)
PDFPB co_gaz_went mieszkania-2.pdf (978,43KB)
PDFPB co_gaz_went mieszkania-1.pdf (1,09MB)
PDFIE EM-8.pdf (366,19KB)
PDFOT CM Rozkochów.pdf (117,80KB)
PDFIE EM-6.pdf (366,28KB)
PDFIE EM-7.pdf (358,88KB)
PDFIE EM-5.pdf (381,54KB)
PDFIE EM-4 bis.pdf (893,68KB)
PDFIE EM-2.pdf (830,17KB)
PDFIE EM-3.pdf (796,19KB)
PDFIE EM-1.pdf (846,46KB)
PDFIE EM - 4.pdf (915,20KB)
PDFIE EM- 5.pdf (381,54KB)
PDFIE E-1.pdf (937,26KB)
PDFIE E-2.pdf (849,67KB)
PDFIE E-3.pdf (895,93KB)
PDFIE E-4.pdf (493,06KB)
PDFIE- E-5.pdf (431,51KB)
PDFPrzedmiar IE - część publiczna.pdf (787,21KB)
PDFPrzedmiar IE - część mieszkalna.pdf (1,21MB)
PDFA4_rzut dachu BUP.pdf (667,66KB)
PDFA7_elewacje BUP_z platformą dla niepełnosprawnych.pdf (1,30MB)
PDFA7_elewacje BUP.pdf (1,25MB)
PDFA6_przekrój BUP.pdf (2,08MB)
PDFA5_przekrój BUP.pdf (2,33MB)
PDFA3_rzut poddasza BUP.pdf (986,41KB)
PDFA2_rzut piętra BUP.pdf (1,03MB)
PDFA1_rzut przyziemia BUP_z platformą dla osób niepełnosprawnych.pdf (1,24MB)
PDFA1_rzut przyziemia BUP.pdf (1,22MB)
PDFAM 1 _rzut piwnicy.pdf (877,52KB)
PDFAM 2 _rzut przyziemia.pdf (1,12MB)
PDFAM 3 _rzut piętra.pdf (985,37KB)
PDFAM 4 _rzut poddasza z funkcją.pdf (734,43KB)
PDFAM 4 _rzut poddasza.pdf (1,14MB)
PDFAM 5 _ rzut dachu.pdf (700,72KB)
PDFAM 6_przekrój.pdf (2,40MB)
PDFAM 7 _elewacje BM.pdf (1,43MB)
PDFAT 1 - szczegół.pdf (994,44KB)
PDFAT 2 - szczegół.pdf (645,93KB)
PDFAT 3 - szczegół.pdf (769,57KB)
PDFAT 4 - szczegół.pdf (789,28KB)
PDFA5_przekrój BUP.pdf (2,33MB)
PDFAT 6 - zestawienie stolarki.pdf (774,18KB)
PDFAT 7 - detale projektowe.pdf (1,01MB)
PDFSKM_C284e21012512300.pdf (699,23KB)
PDFPZT - rys 1_z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych.pdf (7,94MB)
PDFPZT - rys 1.pdf (7,90MB)
PDFOPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA_połączony.pdf (245,52KB)
PDFOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCH_część użyteczności publicznej.pdf (611,30KB)
PDFOPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCH_część mieszkalna.pdf (561,12KB)