Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.5.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 05-01-2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego

Na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) w związku z art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach Pana Sylwestra Klimowicz do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1), w tym:
1) do przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego i innych dokumentów,
2) do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych, zaświadczeń i innych dokumentów, oraz do przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

§ 2. Upoważnienia udziela się na czas pełnienia funkcji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.
§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzęd Gminy w Walcach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech