Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.10.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 13-01-2022 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Klubie Senior + w Grocholubiu

Na podstawie podstawie § 4 Uchwały Nr XXIX/247/2021 Rady Gminy Walce z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Grocholubiu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt pobytu uczestnika Klubu Senior + w Grocholubiu w 2022 roku w wysokości 344,10 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery złote 10/100).
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech