Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 31-01-2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określa się następujące terminy:
1. Złożenie wniosków o przyjęcie do szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 09.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r..
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 15.04.2022 r. .
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 20.04.2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 21.04.2022 r. do dnia 25.04.2022 r. .
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 27.04.2022 r. .

§ 2. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określa się następujące terminy:
1. Złożenie wniosków o przyjęcie do szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 12.05.2022 r. do dnia 19.05.2022 r. .
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 03.06.2022 r. .
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 08.06.2022 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia od dnia 09.06.2022 r. do dnia 15.06.2022 r. .
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 20.06.2022 r. .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Walce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.